ThiemeMeulenhoff

Slagen doe je met Mijn Examenbundel

Met Mijn Examenbundel helpen we middelbare scholieren te slagen voor hun examens. Dit doen we door scholieren inzicht te geven in hoe ze ervoor staan, waarna ze gericht kunnen oefenen voor die vakken of onderwerpen die nog aandacht nodig hebben.

Bezoek Examenbundel
Slagen doe je met Mijn Examenbundel

Product

Webshop, mijn-omgeving

Werkzaamheden

Design sprint, UX & UI design, validatie, architectuur, development

Technologie

Symphony, VueJS, Propeller e-commerce implementatie

Een digitaal platform, complementair aan de Examenbundel boeken

ThiemeMeulenhoff heeft als missie voor Examenbundel: een 100% slagingspercentage voor gebruikers van de verschillende Examenbundel producten. Aansluitend bij deze missie hebben we samen met het examenbundel-team via een Design Sprint een productvisie ontwikkeld voor een digitaal platform dat complementair is aan de welbekende Examenbundel boeken. Vervolgens hebben we deze visie gevalideerd en in een paar releases gerealiseerd.

Het Examenbundel platform bestaat uit twee hoofdonderdelen. Een marketing-communicatie website met geïntegreerde webshop waar je de boeken kunt kopen en een freemium mijn-omgeving waarmee scholieren zich online kunnen voorbereiden op hun eindexamens.

Het Mijn Examenbundel deel is een digitale leeromgeving die scholieren helpt om zich gericht voor te bereiden op hun examens. Het platform geeft scholieren inzicht in hoe ze ervoor staan voor hun eindexamen. Vervolgens kunnen scholieren de vakken en onderwerpen die aandacht nodig hebben gericht leren en oefenen aan de hand van door ThiemeMeulenhoff samengestelde content. Vervolgens kan er een nieuwe meting worden gedaan, enzovoorts.

Inzicht hoe je ervoor staat per vak én per onderwerp binnen dat vak

Al je vakken overzichtelijk op een rij

Uitgebreid technisch ecosysteem

Zowel de marcom website als de mijn-omgeving maken gebruik van meerdere andere systemen en databronnen. Zo is de mijn-omgeving aangesloten op het eigen SSO (single sign on) systeem van Thieme. Verder wordt de leer- en oefencontent in Thieme's eigen CMS verwerkt.

Voor de marcom website hebben we ThiemeMeulenhoff geholpen een keus te maken voor het CMS (Contentful) en het juiste e-commerce systeem (Propeller). Deze laatste is ontwikkeld met een VueJS storefront om de ontwikkeling efficiënt uit te kunnen voeren.

Overzichtelijke webshop met stapelkorting als je meerdere boeken besteld

Marcom website met makkelijke ingang naar Mijn Examenbundel

Aangescherpte visie door validatie

In de loop van de ontwikkeling zijn we blijven valideren of dat wat we aan het doen waren nog steeds het juiste was;

  • Hoe kunnen we het platform verbeteren om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van de gebruikers, de scholieren? Worden de door ons bedachte features gewaardeerd?
  • Hoe kunnen we de nieuwe features zo goed mogelijk laten aansluiten bij de belangen vanuit de business?
  • Hoe zorgen we ervoor dat we de de juiste technologiekeuzes maken zodat wat we ontwikkelen duurzaam doorontwikkeld kan worden in het technische ecosysteem van Thieme?

Door dit te blijven doen werden de visie en het plan steeds verder aangescherpt en hielden we focus op wat het belangrijkst was.

One-stop-shop boekingsplatform voor regiotoerisme
Travelbase (oa. voor VVV Texel)

One-stop-shop boekingsplatform voor regiotoerisme

Zit jij met een uitdaging?
We helpen je graag op weg naar de oplossing.
Vrijblijvend.

  • Pick our brains tijdens een gratis consult.
  • Oplossingsgericht on the spot advies.